Konsulencë

Konsulencë

Kompania jonë projekton dhe zbaton të gjithë procesin për të kërkuar, koordinuar dhe vlerësuar propozimet për çdo projekt dhe më pas kryen filtrimin për t’i paraqitur klientëve tanë propozimin më të mirë.

Aftësia e klientëve tanë për të marrë një vendim të mirë nuk varet vetëm në sa informacion kanë por sa i saktë është ai dhe disponueshmëria e këtij informacioni kur ata kanë nevojë. Prandaj shoqeria jonë me eksperiencën dhe aftesinë e stafit të saj ju ofron shpejtësi, korrektësi, saktësi dhe mbi të gjitha besueshmëri.
Çdo projekt kërkon një ekperiencë afatgjatë, të pavarur dhe perspektivë që jep përgjigje reale në lidhje me çfarë do të investoni në një projekt, a është i realizueshem dhe i leverdisshëm, cili është projekti optimal, dhe kompania jonë ofron mundësi dhe zgjidhje.

Ne ofrojmë shërbime konsulencë dhe ndërmjetësimi për një rang të gjerë projektesh që perfshin fushën minerare, teknologjike, energjetike, mjedisore, pasuri të patundshme etj.

Kreu

Kompania

Na ndiqni

Kontakt

Rruga Perlat Rexhepi, Kulla 14-kateshe, Ap.3C, Tirane, Shqipëri

info@mtc.al
+355 4 22 42 772
+355 4 22 42 779